SIMULACIONS

Una simulació pren bàsicament un conjunt de dades d'entrada i els passa per un model per produir uns resultats, i com millor sigui el model, més precisos seran els mateixos.

.

 

Distribució de raigs en un recinte, amb una vista dels xocs dels raigs sobre les superfícies.

 

Els mètodes estadístics van ser en un principi la base del disseny, en l'actualitat tota l'estadística i la formulació matemàtica es troben en un entorn informàtic que planteja la millor ajuda per resoldre definitivament els problemes acústics i electroacústics en l'arquitectura moderna.

Abans d'utilitzar el simulador haurem de conèixer un mínim de dades sobre el problema:

1º- Característiques del recinte:

Dimensions i coeficients d'absorció dels materials que recobreixen l'interior del recinte.

2º- Característiques de les fonts sonores:

S`ha conèixer quantes fonts hi ha i quina és la distribució en freqüència de la potència que emet. Si aquesta dada no és subministrat pel fabricant o no hi ha un model disponible que permeti caracteritzar la font, s'ha de mesurar. Per això, la simulació no sempre evita haver de fer mesures in situ.


 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com