CONDICIONAMENT

Aquests reptes formen la nostra solució:

• Projectes d' Enginyeria Acústica.
• Consultoría acústica per arquitectes.
• Estudis acústics.
• Determinació dels materials necessaris per condicionaments acústics.
• Confecció i elaboració de memòries tècniques acústiques per a projectes d'arquitectura.
• Solucions constructives per condicionament acústic.

Solucions acústiques per projectes tècnics de:

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com