Recepció Plànols i Documentacions tècniques:

 Recepció Plànols i Documentacions tècniques:

 Construcció del model de simulació:

 


 


 


 


Ajust dels temps de reverberació desitjats:

 

 Edició de la Memòria descriptiva dels elements constructius:

 

 


Paràmetres objecte de l’estudi:

ACÚSTICA:

• Temps de Reverberació, Calidesa y Brillantor
• Intel•ligibilitat %ALCons
• Intel•ligibilitat raSTI
• Claredat C7, C50 y C80. Impressió espacial.
• Reflexiones. Soluciones constructives.

ELECTROACÚSTICA:

• Ubicació i orientació altaveus
• Cobertures
• Retards
• Rendiments Directes y Totals
• Intel•ligibilitats. 

Conclusions dels elements constructius:

 

 

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com