OBJECTIUS

Planificació de sistemes de reforç sonor:


• Presentació d'àrees d'audiència; altaveus i seients al recinte.
• Conjunts de diversos altaveus (d'una base de dades de més de 1.000 altaveus).
• Ubicació, rotació i inclinació dels altaveus.
• Cobertura dels altaveus d'àrees d'audiència.
• Distribució del so directe.
• Càlcul d'energies i de claredat.

 

 

Mesures elèctriques i acústiques:


La planificació comença amb mesures de temps de reverberació i altres paràmetres acústics com a definició, claredat, pèrdues d'articulació, distribució de nivell sonor, nivells sonors en bandes de freqüència i totals, resposta en freqüència, relació senyal / soroll, distorsió, factor de distorsió harmònica, etc.

• Determinar la quantitat necessària, ubicació i tipus d'altaveu a utilitzar en la sonorització dels espais.
• Calcular la pressió sonora necessària per a cada aplicació.
• Calcular la intel · ligibilitat en les zones d'audició.
• El càlcul d'altres paràmetres acústics relacionats amb el recinte objecte d'estudi.


 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com