INTEL·LIGIBILITAT

La qualitat sonora d'un espai, com una sala de conferències o un teatre, es pot mesurar pel percentatge d'intel · ligibilitat de la paraula.
La pèrdua d'articulació de consonants ALCons, mesura la intel · ligibilitat en tant per cent%.
És important examinar les reflexions que es poden considerar com so directe i aquelles altres com so reverberant.
La relació [senyal directe (D) / senyal reflectida (R)] és un factor clau per establir la intel · ligibilitat valorant altres aspectes.
Les primeres reflexions que arriben entre 25 i 35 ms després del so directe, milloren la intel · ligibilitat, mentre que les que arriben darrere dificulten la intel · ligibilitat, es pot apuntar el valor de 30 ms com un bon compromís.

Valors i qualificació del paràmetre ALCons:

% ALCons (Peutz LF)

Valoració Subjectiva

0% a 7%

Molt Bona

7% a 11%

Bona

11% a 15%

Acceptable

15% a 18%

Pobre

> 18%

Inacceptable

Un altre paràmetre emprat per al càlcul de la intel · ligibilitat és, l'índex de transmissió ràpida de la paraula (RASTI) com una simplificació de l'índex de transmissió de la paraula. aquest índex utilitza la fórmula de l'ALCons modificada per Farrel Becker, expressant la intel · ligibilitat entre 0 i 1, segons els valors i una valoració subjectiva de: 

raSTI (Peutz LF)

Valoració Subjectiva

0,6 a 1

Molt Bona

0,45 a 0,6

Bona

0,3 a 0,45

Pobre

0 a 0,3

Inacceptable

 

INTEL· LIGIBILITAT Vs FREQÜÈNCIES

La freqüència de 500 Hz és considerada com la més baixa per a la intel · ligibilitat de la veu, contribuint-hi al voltant d'un 16%.
La freqüència de 1.000 Hz és la mitjana en la intel · ligibilitat de la veu, contribuint-hi en un 25% aproximadament.
La freqüència de 2.000 Hz es pot considerar alta per a la intel · ligibilitat de la veu, a la qual contribueix sobre un 34%.
Les freqüències per sota de 500 Hz aporten un reconeixement de la veu i les que estan per sobre de 2.000 Hz afegeixen un xiuxiueig a la paraula.

CIS “Escala comú d'Intel · ligibilitat.

Els valors de Intel · ligibilitat acceptats per la norma EN 60849 han de ser segons el mètode de càlcul emprat:

  • %ALCons: iguals o inferiors al 12% ___
  • raSTI: iguals o superiors a 0,5 ___


 

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com