Enginyeria electroacústica


La nostra finalitat es la de transportar las senyals dels missatges de so a l’abast de les persones que necessiten ser ateses, sigui quina sigui la seva ubicació dins de zones d’interiors o exteriors per cobrir.
Tots els espais i racons estaran subjectes a la megafonia segons:
• Cobertura.
• Nivells de pressió sonora.
• Intel•ligibilitat de missatges.

El mètode utilitzat per garantir els resultats d'aquets parámetres resideix en les simulacions. El nostre departament d'electroacústica utilitza el millor programa informàtic que permet la creació d'un model en 3D de l'arquitectura interna del espai o esdeveniment i  la ubicació d'un sistema de sonorizació en el lloc.
Inicialment s’introdueixen totes les dades geomètriques de l'habitació i després les dades per a l'absorció acústica dels materials que es troben en les parets, sostres i altres superfícies.
En aquest punt es pot calcular el temps de reverberació i altres paràmetres acústiques i el model pot ser utilitzat per provar les modificacions que es podia fer amb l'acústica de la sala.
A continuació, s’han d’afegir els altaveus en el model de simulació, posant-los en llocs diferents del espai a estudiar, per tal de satisfer de manera òptima les audiències.
Les dades de resposta de freqüències, sensibilitats i cobertura són proporcionats pels fabricants dels parlants i són part de la base de dades del programa de càlcul.
Amb aquestes dades, la resposta de dispositius electroacústics es pot calcular de qualsevol altaveu o sistema d’altaveus en qualsevol punt del sistema de l'estança. A més, la resposta del sistema es pot calcular per a una xarxa de punts d'interès (per exemple, seients per a l'audiència, zones establertes per a grups de persones de peu...).
Per tant, és possible estudiar la uniformitat de distribució de so a la zona d'escolta, així com nivells de pressió sonora obtinguts i fins i tot les prediccions de la intel•ligibilitat de la paraula que també es pot calcular.

 

Cobertura:


Les cobertures aportades pels altaveus pertanyen a les seves característiques tècniques particulars i estan dictades per les proves i ajustos pels seus propis fabricants.
Depenent de la zona a sonoritzar, l'àrea per cobrir i el tipus d'esdeveniment que s‘hi celebrarà, s'utilitzaran models diferents de sistemes d’altaveus.
Els altaveus de projecció cilíndrica per a locals d’ acústiques difícils han de tenir una cobertura molt oberta en la direcció horitzontal i molt tancada a la vertical.
Posem altaveus amb cobertura concentrades per "millorar" en àrees molt específiques que requereixen concentració del so.
Cobertures zenitals, omnidireccionals, des del terra, parets, jardins, etc.…

Exemple de cobertura en el sostre i les projeccions cilíndriques en una estació de ferrocarril.

Nivells de pressió sonora:


Un altaveu generarà una ona de so que es propagarà, no només cap a l'audiència, sinó també cap a totes les superfícies que limiten el recinte, així que un oient rebrà dos tipus de so: un que es provenen directament de l'altaveu i un altre que vindrà de les reflexions que afecten a la superfície dels ornaments arquitectònics del local.
La primera serà la pressió sonora de camp directe. La segona serà de les reflexions.
La suma de la directa amb la reflexa, és el nivell de pressió sonora Total que és el que realment percebem en les nostres orelles.

La simulació permet d’establir el grau de pressió sonora exigit per a cada públic o l'esdeveniment, ajustant el nivell de potència de cada altaveu, aportant-nos al mateix temps, quina serà la quantitat de potència i quants amplificadors es necessitaran en cada projecte.

Intel•ligibilitat:


La Intel•ligibilitat és un paràmetre que pretén realitzar una previsió precisa sobre la claredat que tindrà el missatge que es dona en diferents parts de l'àrea auditiva.
.

L'escala d'intel•ligibilitat comuna CIS prefixada a la norma EN60849 ens confirma que la intel•ligibilitat del projecte serà efectiva si es compleixen els valors igual o superior a 0, 7CIS.
En els nostres estudis utilitzem dues classificacions: % ALCons que és el percentatge de l'articulació de les consonants i raSTI que és la taxa ràpida de transmissió de paraula.

Segons els treballs que va fer l'investigador holandes Peutz a principis de la dècada de 1970, i utilitzant la teoria acústica estadística del so, es dedueix que el valor en % de la pèrdua de l'articulació de les consonants (% ALCons) en un punt d’ un recinte es podria trobar simplement des del temps de reverberació RT i la diferència de nivells de pressió sonora del camp directe LD i del camp reverberant LR en aquell moment.

Intel•ligibilitat % ALCons amb l'exemple de càlcul de simulació:

Tots els equips, productes electrònics i electroacústics necessiten anar acompanyats d'una acústica arquitectònica correcta que permeti establir els requisits mínims de la intel•ligibilitat CIS, que és ala fi, la nostra veritable missió en cada projecte de sonorització i dels missatges d'emergència.

 

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com