SONS

El mètode de traçat de raigs és un mètode geomètric per representar la propagació de l'ona sonora en l'interior d'un recinte tancat. Des de fa força temps, la tècnica de traçat de raigs es feia manualment per unes poques reflexions.

En aplicar l'ordinador al traçat de raigs podem enriquir la feta manualment, que estava basada en la teoria geomètrica, amb una aproximació estadística.
Aquest mètode funciona basant-se en aquesta teoria i estudia l'energia radiada per una font, en forma de raigs sonors, que informen sobre l'energia per unitat de temps emesa, i la part que transporta i arriba a les diferents posicions, a la velocitat del so .


 

Cada vegada que un raig intersecta amb una superfície o un obstacle, es reflecteix segons les lleis d'incidència-reflexió, desviant-se segons una nova direcció, amb una energia que disminueix en funció del valor del coeficient d'absorció del material que recobreix la superfície.

 

Suposant la font sonora com una font esfèrica, dividim la seva energia en petites partícules que es propaguen a la velocitat del so, al llarg de raigs que surten des del centre de la font i es distribueixen bé aleatòriament o bé regularment.

... raigs sonors que incideixen i es reflecteixen ...

 

 

 

Els sistemes de simulació fan servir la teoria de l'acústica geomètrica mitjançant models de raigs que incideixen i es reflecteixen sobre superfícies.

Tots els procediments de simulació pretenen conèixer el comportament del camp sonor en un recinte nou o remodelat, sense haver-se construït, per tal d'obtenir el valor òptim d'aquest.


 

Per conèixer el comportament del camp sonor produït al recinte, cal calcular o mesurar la seva resposta impulsiva, a partir de la qual es poden avaluar diferents paràmetres acústics, que qualifiquen la qualitat de l'audició.

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com